> over ons > doopsgezinden

Doopsgezinden

Doopsgezinden leven verspreid over de hele wereld en worden ook wel Menisten of Mennonieten genoemd. Het Doopsgezinde gemeenteleven wordt gekenmerkt door een zekere eenvoud.
De kerkgebouwen (vaak Vermaningen genoemd) zijn geen statige of pronkerige gebouwen. Enkele eeuwen geleden moesten, als gevolg van de vele, wrede vervolgingen, de diensten worden gehouden in de vorm van zgn. hagepreken in de buitenlucht, of in schuilkerken, b.v. in pakhuizen. De toen gebruikte schuilkerken hadden nooit een toren en ook vandaag de dag hebben vrijwel alle doopsgezinde kerken geen of een heel lage toren.
De diensten zijn niet deftig, maar doen eerder wat huiselijk aan.Er is een sterk gemeenschaps-gevoel. De leden kennen elkaar en dat geeft een sterke band.Er wordt pas dan iemand gedoopt, als hij /zij in het geloofvolwassen is; d.w.z. als hij/zij zelf bewust kiest om tot de gemeente te willen behoren en daartoe dan een eigen belijdenis schrijft. Deze doop heet de volwassen doop. Een kind kan dus niet worden gedoopt, maar kan tijdens een dankdienst in het Kinderboek worden opgenomen.
De Doopsgezinden wensen geen eed te zweren.Immers:uw ja zij ja, en uw nee zij nee; al wat daar bovenuit gaat is uit den boze.

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Meppel-Zwartsluis
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl